Foto: Torleif Svensson

Nobels Fredspris går till Dr. Denis Mukwege

Dr. Denis Mukwege, den kongolesiska gynekologen som startade the Panzi Hospital och ofta kallas för ”Doktor Mirakel”, tilldelas Nobels Fredspris 2018. Det var kort efter att ha vårdat sitt första fall av en kvinna som blivit utsatt för sexuellt våld som Dr. Mukwege startade sjukhuset. Idag är detta 20 år sedan men situationen har långt ifrån förbättrats. Sjukhuset vårdar idag 3500 kvinnor per år. Dr. Mukwege genomför ibland så många som 10 operationer per dag.

Utöver sitt arbete som gynekolog reser Dr. Mukwege världen runt för att föreläsa och sprida kunskap om hur sexuellt våld används som krigföringsmetod i Kongo. För detta har han betalat ett högt pris och lever idag under ständiga dödshot. Men han fortsätter sin kamp om att sätta kvinnor och barns säkerhet på agendan.

Läs mer här: https://www.bbc.com/news/world-africa-45759304