Maria Morseby berätter om mordet på hennes dotter, FN-sändebudet Zaida Catalán.
Foto: Tobias Fischer

Extrastämma och event, 11 november 2019

Friends of the Panzi Hospital genomförde måndagen den 11 november en extra föreningsstämma där Jenny Holmgren valdes till ny revisor. I anslutning till stämman genomfördes också ett event med information om läget i östra Kongo och vad som händer på sjukhuset. Maria Morseby, mor till FN-sändebudet Zaida Catalan, berättade också om bakgrunden till den händelse som utmynnade i att Zaida och hennes FN-kollega dödades och Staffan Lindberg, journalist på Aftonbladet som har skrivit en bok om mordet på Zaida, berättade om sina resor till Kongo och de efterforskningar som han gjort angående mordet.

Från programmet:

  • PMU visade film samt informerade om läget i östra Kongo inklusive den politiska situationen.
  • Dag Bohlin från PMU, som nyligen varit på besök på sjukhuset, berättade om läget på sjukhuset just nu. Tyvärr lever sjukhuset fortfarande med en ansträngd ekonomi som begränsar möjligheterna att hjälpa alla behövande.
  • Maria Morseby berättade om Zaida, hennes vilja att göra världen till en bättre plats samt hennes verk i Kongo.
  • Staffan Lindberg informerade om sina resor till Kongo, efterforskningarna för att bringa klarhet i omständigheterna runt mordet på Zaida och hennes FN-kollega samt om bakgrunden till konflikten med fokus på konfliktmineraler.