Stipendium till Zaida Cataláns minne

Zaida Catalán arbetade som FN-expert med att kartlägga grova brott mot mänskliga rättigheterna i östra Kongo-Kinshasa när hon mördades i mars 2017. För att ge möjlighet till andra människor att arbeta vidare i hennes anda instiftar regeringen nu ett årligt stipendium till hennes minne.

– Vi välkomnar att Regeringen uppmuntrar kvinnors deltagande i konfliktlösning. Förhoppningsvis kan nyheten om ett stipendium till Zeida Cataláns minne redan nu belysa behovet av hjälp med den akuta situationen i Kongo-Kinshasa, och på sikt ge konkreta verktyg för att förbättra den, kommenterar Peter Rothschild, styrelseordförande för Friends of Panzi Hospital.

Det är Folke Bernadotteakademin (FBA) som fått regeringens uppdrag att förbereda arbete för att inrätta ett stipendium för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 2021.
Regeringen skriver att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet antogs år 2000, för 20 år sedan i år. Tillsammans med efterföljande resolutioner slår den fast att kvinnors deltagande i att förebygga, hantera och lösa konflikter är avgörande för hållbar fred och säkerhet. Resolutionerna uppmärksammar också behovet av att bättre skydda kvinnor och flickor mot våld och konflikters verkningar. Stipendiet som nu inrättas syftar till att uppmärksamma personer som är engagerade i frågor kring kvinnors deltagande i konfliktlösning.

Zaida Catalán engagerade sig för området kvinnor, fred och säkerhet och var verksam i fredsinsatser som expert inom jämställdhetsområdet och humanitära frågor. Under 2017 ingick hon i en expertpanel som arbetade i Demokratiska Republiken Kongo (DRK) på mandat av FN:s säkerhetsråd. Under denna mission mördades hon och hennes kollega Michael Sharp. Catalán hade tidigare varit sekonderad genom FBA till Demokratiska Republiken Kongo (DRK), Afghanistan och Palestina.