Bistå med pengar till tester av personal och patienter!

Fredspristagaren doktor Denis Mukwege behöver tester för att kunna hitta corona-virus bland patienter och personal vid Panzisjukhuset i östra Kongo. Föreningen Friends of the Panzi Hospital kunde tidigare denna sommar bistå med anskaffning och transporter av 5 000 tester. För att kunna driva vidare Panzisjukhusets unika verksamhet med att vårda och ta hand om kvinnor som utsatts för sexuellt våld behövs fler test-kit för att säkerställa personalens och patienternas säkerhet. 

Foto: Läkarmissionen

Det akuta behovet blev känt i början av juni i år. Peter Rothschild, styrelseordförande för Friends of Panzi Hospital samt Läkarmissionens generalsekreterare Lars Arrhenius talade med mottagaren av Nobels Fredspris 2018, doktor Denis Mukwege. Fredspristagaren kunde vittna om ett akut behov av utrustning och tester för att upptäcka Corona-viruset. Läget på Panzisjukhuset var akut. Man hade fått in många patienter med andningsproblem där många dog direkt vid ankomsten för att de sökte hjälp för sent. De behövde hjälp med tester för att veta vilka som behöver isoleras på sjukhuset.

Genom ett samarbete med Läkarmissionen kunde Friends of Panzi Hospital bidra med kontakter med Karolinska Institutet, med projektledning och med att ordna transporter till Bukavu i DR Kongo och till Panzisjukhuset. Flera givare såsom Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har också bidragit till insatsen.

Sätt in ditt bidrag på bankgiro 900697-4!

För mer information kontakta:
Peter Rothschild, styrelseordförande för Friends of Panzi Hospital, prothschild6@gmail.com, 0708 306540.

 

Foto: Läkarmissionen