Pressmeddelande 200921

Mer corona-tester från Sverige till fredspristagarens sjukhus

Ytterligare en sändning med test-kit för coronavirus har skickats från Sverige till DR Kongo och fredspristagare Dr. Denis Mukweges sjukhus i Bukavu. Leveransen består av 10 000 testkit som anlände till sjukhuset tidigare i september. Sändningen är resultatet av ett samarbete mellan Läkarmissionen, Friends of the Panzi Hospital, Karolinska Institutet, BioGaia, PMU, Human Bridge, Rotaryklubbarna i Örebro och MAF.  

Foto: Läkarmissionen

Leveransen består av testkit från Karolinska Sjukhuset till ett värde av en miljon kronor. Transportlådorna flögs till Uganda och därefter vidare med mindre flyg och lastbil till Dr. Denis Mukweges sjukhus i Bukavu, i östra DR Kongo på andra sidan gränsen till Rwanda.

Det började med ett nödrop i början av juni från doktor Denis Mukwege. Fredspristagaren kunde vittna om ett akut behov av utrustning och tester för att spåra corona-viruset. Anledningen är den starka ökningen av covid-19 i Syd-Kivu och Bukavu i östra DR Kongo.

Läkarmissionens generalsekreterare Lars Arrhenius fick det första samtalet och kontaktade i sin tur Peter Rothschild, styrelseordförande för Friends of the Panzi Hospital, för att diskutera det akuta läget. Tillsammans med professor Lars Engstrand vid Karolinska Institutet och doktor Mukwege kom man fram till att en insats måste ske snarast för att säkerställa personalens och patienternas säkerhet på Panzisjukhuset. Ett samarbete sattes igång för att hjälpa sjukhuset med testutrustning och tester.

Att transportera tester till DR Kongo är långt ifrån en enkel uppgift. För att enzymet i själva testkittet inte ska slås ut av värmen måste köldkedjan hållas intakt och då gäller det att paketen inte fastnar vid någon gräns och att allt går smidigt. Materialet har skickats via Entebbe-flygplatsen och med hjälp av MAF Missionary Aviation Fellowship vidare till en mindre flygplats i DR Kongo.

Från Dr. Mukwege kom ett omedelbart tack samt en kort beskrivning av att de nya testerna kommer att hjälpa till att ha kontroll över coronavirusets utbredning i regionen.
-Det är mycket glädjande att vi tillsammans har kunnat finansiera utrustning, tester och transporter och att allt har kommit fram i gott skick. Vi hoppas kunna få ytterligare stöd för flera skeppningar av tester och nödvändig utrustning, nu när vi visat att det är möjligt att klara av den mycket besvärliga logistiken, säger Peter Rothschild.

Sätt in ditt bidrag på bankgiro 900697-4!

För mer information kontakta:
Peter Rothschild, styrelseordförande för Friends of Panzi Hospital, prothschild6@gmail.com, 0708 306540.

 

Foto: MAF, från leveransen i juli

Friends of Panzi Hospital och Panzisjukhuset

Föreningen Friends of Panzi Hospital finns för att kunna kanalisera pengar direkt till sjukhuset i Panzi i östra Kongo. Friends of the Panzi Hospital är en obunden, ideell förening med stöd från företag och personer. Panzisjukhuset är en av de få institutioner i området som kan ge hjälp, både kirurgiskt och mentalt. Dr. Denis Mukwege är chefsläkare och initiativtagare till Panzisjukhuset. I DR Kongo pågår sedan flera år komplicerade konflikter. Sexuellt våld har blivit en del av krigföringen i konflikterna. Sjukhuset är icke-statligt och behöver stöd utifrån. Dr. Denis Mukwege tilldelades 2018 Nobels Fredspris, 2008 års FN:s pris för mänskliga rättigheter och Olof Palmepriset för sina insatser för de våldtagna kvinnorna i krigets Kongo. Mukwege utsågs 2010 till hedersdoktor vid medicinska fakulteten vid Umeå universitet.