Nyheter2018-11-26T08:53:49+00:00

Denis Mukwege utsedd till en av världens viktigaste inom jämställdhetspolitik.

Foto: Torleif Svensson

Det är organisationen Apolitical som i sin senaste lista över världens 20 mest inflytelserika personer inom jämställdhet har tagit med Denis Mukwege. Listan avser att sätta fokus på de personer vars arbete är oumbärligt för att skapa en mer rättvis värld för alla. Mukweges utnämning motiveras bl.a. av hans arbete med behandling av kvinnor utsatta för sexuellt våld: ”for his ability to repair horrific damage on women who have been raped, he is considered the world’s leading specialist in treating wartime sexual violence.”

Läs mer här: https://apolitical.co/lists/gender-equality-100/

Foto: Torleif Svensson

Efter fredspriset, blev livet
bättre vid Panzisjukhuset? 

Hör och se hur livet vid fredspristagaren dr Denis Mukweges sjukhus i Panzi ser ut idag, cirka ett halvt år efter att fredspriset delades ut. Vi får närbilder och aktuella direktrapporter från sjukhuset och från Kongo. Varmt välkommen, även icke medlemmar, till möte med Friends of the Panzi Hospital som samtidigt kommer att vara föreningens årsstämma. Vi ses den 20 maj kl. 17.00 hos Kvadrat på Kungsbroplan 3 A i Stockholm.

VAD: Möte med föreningen Friends of the Panzi Hospital samt årsstämma.
NÄR: 20 maj 2019
TID: kl 17.00 Årsstämma. Föredragningar, bild- och filmvisning om Panzisjukhuset startar cirka 17.45 och beräknas pågå fram till klockan 19.00.

PLATS: Kvadrat, Kungsbroplan 3 A i Stockholm

Årsstämma 2019

I samband med mötet kommer föreningen Friends of the Panzi Hospital hålla sin årsstämma. Föreningens medlemmar har rätt att anmäla en representant med yttrande- och rösträtt vid årsmötet. Som medlem räknas den som erlade årsavgift under 2018.

Alla medlemmar har rätt att väcka motioner till stämman. Motion ska vara styrelsen tillhanda en vecka före årsmötet, d v s senast den 13 maj 2019, för att kunna tas upp till behandling under mötet. Motioner kommer att publiceras på föreningens hemsida kort efter att de skickats in. Motioner ska mejlas till info@friendsofpanzi.se.
Redovisningshandlingar och valberedningens förslag finner ni här.

Dagordning för årsstämman 20 maj 2019:

 • Mötets öppnande
 • Upprättande av röstlängd samt förteckning över övriga närvarande.
 • Val av ordförande för mötet.
 • Val av protokollförare.
 • Val av en justeringsman/två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet.
 • Prövning av att kallelse ägt rum i stadgeenlig ordning.
 • Föredragning av årsredovisning och verksamhetsberättelse.
 • Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut med anledning av överskott eller underskott. 
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 • Behandling av inkomna motioner
 • Förslag på justeringar av stadgarna.
 • Beslut angående stadgejusteringar.
 • Valberedningen föreslår styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor.
 • Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor. 
 • Val av valberedning.
 • Fastställande av årsavgiftens storlek.
 • Övriga ärenden
 • Mötet avslutas

Välkomna!
/Styrelsen 

Anmäl dig här
Foto: Torleif Svensson

Malou von Sivers mötte med Dr. Mukwege

Hur kan vi hjälpa Kongos kvinnor och barn?

Konflikten i DR Kongo har pågått länge och landets instabila situation har lett till att kvinnor och barn utsätts för systematiskt sexuellt våld. På sjukhuset i östra Kongo får de som utsatts en möjlighet att rehabiliteras, fysiskt såväl som psykiskt. Bakom sjukhuset står den fredsprisbelönte Dr. Denis Mukwege som har vigt sitt liv åt att ge dessa kvinnor och barn en röst igen.

Den nystartade organisationen Friends of  the Panzi Hospital bjuder nu in dig till en inspirerande informationskväll som förhoppningsvis väcker ditt engagemang. Vi har satt ihop ett spännande program som ger dig en inblick i det viktiga arbetet som sker på sjukhuset. Under kvällen intervjuas Dr. Denis Mukwege av Malou von Sivers, en expertpanel informerar om konflikten och vi bjuder på musik från Kongo. Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för Kongos kvinnor och barn. 

Varmt välkommen!

Önskar styrelsen för Friends of the Panzi Hospital

Tid: 13 december 2018 kl. 17:30 – 19:00

Plats: Kvadrat Stockholm, Kungsbroplan 3A

Anmäl dig senast den 29 november

Foto: Torleif Svensson

Nobels Fredspris går till Dr. Denis Mukwege

Dr. Denis Mukwege, den kongolesiska gynekologen som startade the Panzi Hospital och ofta kallas för ”Doktor Mirakel”, tilldelas Nobels Fredspris 2018. Det var kort efter att ha vårdat sitt första fall av en kvinna som blivit utsatt för sexuellt våld som Dr. Mukwege startade sjukhuset. Idag är detta 20 år sedan men situationen har långt ifrån förbättrats. Sjukhuset vårdar idag 3500 kvinnor per år. Dr. Mukwege genomför ibland så många som 10 operationer per dag.

Utöver sitt arbete som gynekolog reser Dr. Mukwege världen runt för att föreläsa och sprida kunskap om hur sexuellt våld används som krigföringsmetod i Kongo. För detta har han betalat ett högt pris och lever idag under ständiga dödshot. Men han fortsätter sin kamp om att sätta kvinnor och barns säkerhet på agendan.

Läs mer här: https://www.bbc.com/news/world-africa-45759304

 

Foto: Torleif Svensson

Striderna gäller Kongos naturtillgångar

Det finns en direkt koppling mellan de mineraler som används i våra mobiltelefoner och det extrema sexuella våldet i östra Kongo.
Landet har jordklotets största coltanreserver och en betydande mängd av världens kobolt. Dessa mineraler används bland annat i batterier, datorer och mobiltelefoner.

Krigsherrar och väpnade grupper kontrollerar gruvor där tenn, wolfram, coltan och guld bryts. De stora vinsterna från mineralindustrin har även lockat multinationella bolag till landet, vilket ha bidragit till att göra situationen än mer explosiv. De företag som köper dessa mineraler finansierar därför ett krig som uppskattningsvis lett till 5.4 miljoner människors död (källa IRC) och miljontals kvinnor som har våldtagits och stympats. Därav namnet konfliktmineraler.

Kongo har potential att bli ett av världens mest välmående länder. Samtidigt är Kongo ett av världens fattigaste länder. I stället för att gå i skola tvingas många kongolesiska barn in i någon av de väpnade grupperna eller som arbetskraft i gruvorna.

Landet blev självständigt 1960. De första åren av självständighet präglades av inbördeskrig och politiska kriser, bland annat exemplifierat av den så kallade Kongokrisen. 1996 invaderades Kongo, som då hette Zaire, av Rwanda. Diktatorn Mobutu störtades och ersattes av rebelledaren Laurent Désiré Kabila. I samband med detta återtog landet sitt ursprungliga namn, Demokratiska Republiken Kongo. Detta blev startskottet för det andra Kongokriget, som delvis avslutades 2003. En mängd mindre konflikter med etniska och sociala förtecken pågår dock fortfarande i landet.

Landet styrs av president Joseph Kabila från regeringspartiet PPRD. När Kabila vann presidentvalet 2006 väcktes hopp om en mer demokratisk utveckling efter årtionden av krig, korruption och sociala konflikter. Men krig och konflikter fortsätter.

Läs mer på PMUs informationssida.