Nyheter2018-11-26T08:53:49+00:00

Stipendium till Zaida Cataláns minne

Zaida Catalán arbetade som FN-expert med att kartlägga grova brott mot mänskliga rättigheterna i östra Kongo-Kinshasa när hon mördades i mars 2017. För att ge möjlighet till andra människor att arbeta vidare i hennes anda instiftar regeringen nu ett årligt stipendium till hennes minne.

– Vi välkomnar att Regeringen uppmuntrar kvinnors deltagande i konfliktlösning. Förhoppningsvis kan nyheten om ett stipendium till Zeida Cataláns minne redan nu belysa behovet av hjälp med den akuta situationen i Kongo-Kinshasa, och på sikt ge konkreta verktyg för att förbättra den, kommenterar Peter Rothschild, styrelseordförande för Friends of Panzi Hospital.

Det är Folke Bernadotteakademin (FBA) som fått regeringens uppdrag att förbereda arbete för att inrätta ett stipendium för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 2021.
Regeringen skriver att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet antogs år 2000, för 20 år sedan i år. Tillsammans med efterföljande resolutioner slår den fast att kvinnors deltagande i att förebygga, hantera och lösa konflikter är avgörande för hållbar fred och säkerhet. Resolutionerna uppmärksammar också behovet av att bättre skydda kvinnor och flickor mot våld och konflikters verkningar. Stipendiet som nu inrättas syftar till att uppmärksamma personer som är engagerade i frågor kring kvinnors deltagande i konfliktlösning.

Zaida Catalán engagerade sig för området kvinnor, fred och säkerhet och var verksam i fredsinsatser som expert inom jämställdhetsområdet och humanitära frågor. Under 2017 ingick hon i en expertpanel som arbetade i Demokratiska Republiken Kongo (DRK) på mandat av FN:s säkerhetsråd. Under denna mission mördades hon och hennes kollega Michael Sharp. Catalán hade tidigare varit sekonderad genom FBA till Demokratiska Republiken Kongo (DRK), Afghanistan och Palestina.

 

Panzi och Covid-19

Dr Mukwege berättar i denna video om hur coronaviruset påverkar Panzi Hospital och Kongo, där man nu har identifierat de första fallen.

(mer…)

Direkt från sjukhuset

Maria Hogenäs har talat med Elizabeth Napenzi Uni som arbetar i mödrarhälsovården vid Panzi-sjuhuset. Se den filmade intervjun!

Maria Morseby berätter om mordet på hennes dotter, FN-sändebudet Zaida Catalán.
Foto: Tobias Fischer

Extrastämma och event, 11 november 2019

Friends of the Panzi Hospital genomförde måndagen den 11 november en extra föreningsstämma där Jenny Holmgren valdes till ny revisor. I anslutning till stämman genomfördes också ett event med information om läget i östra Kongo och vad som händer på sjukhuset. Maria Morseby, mor till FN-sändebudet Zaida Catalan, berättade också om bakgrunden till den händelse som utmynnade i att Zaida och hennes FN-kollega dödades och Staffan Lindberg, journalist på Aftonbladet som har skrivit en bok om mordet på Zaida, berättade om sina resor till Kongo och de efterforskningar som han gjort angående mordet.

Från programmet:

  • PMU visade film samt informerade om läget i östra Kongo inklusive den politiska situationen.
  • Dag Bohlin från PMU, som nyligen varit på besök på sjukhuset, berättade om läget på sjukhuset just nu. Tyvärr lever sjukhuset fortfarande med en ansträngd ekonomi som begränsar möjligheterna att hjälpa alla behövande.
  • Maria Morseby berättade om Zaida, hennes vilja att göra världen till en bättre plats samt hennes verk i Kongo.
  • Staffan Lindberg informerade om sina resor till Kongo, efterforskningarna för att bringa klarhet i omständigheterna runt mordet på Zaida och hennes FN-kollega samt om bakgrunden till konflikten med fokus på konfliktmineraler.
Foto: Torleif Svensson

Panzi-sjukhuset 20 år

I september 1999 öppnad Panzi-sjukhuset. Inriktningen och syftet var att hjälpa gravida kvinnor. Valet föll på den mindre orten Panzi som ligger strax söder om staden Bukavu i östra Kongo, nära gränsen till Rwanda. Obstetrisk vård skulle sjukhuset ägna sig åt. Dr Mukwege beskriver det själv som att det i området var besvärligt för de kvinnor som fick komplikationer under graviditeten att ta sig till sjukhus.

Men inriktningen blev snabbt en annan. Sjukhuset fick ta emot kvinnor som utsatts för en våg av våldtäkter. 20 år efter den första operationen, som följd av en våldtäkt 1999, har Panzi-sjukhuset behandlat mer än 55 000 kvinnor och barn som utsatts för sexuellt våld. Denna siffra ökar ständigt eftersom det varje dag tas emot mellan 5 och 7 kvinnor på sjukhuset som utsatts för sexuellt våld.

Dr Mukwege skriver själv om framtiden: ”Sexuellt våld i konflikter är inte ett problem enbart i Demokratiska republiken Kongo. Vi vill bredda vår vision om helhetsläkning genom att se till att offer i andra länder kan få tillgång till holistiskt helande och därmed kunna återuppbygga sina liv.”

Läs mer l’Hôpital de Panzi fête ses 20 ans !

Denis Mukwege utsedd till en av världens viktigaste inom jämställdhetspolitik.

Foto: Torleif Svensson

Det är organisationen Apolitical som i sin senaste lista över världens 20 mest inflytelserika personer inom jämställdhet har tagit med Denis Mukwege. Listan avser att sätta fokus på de personer vars arbete är oumbärligt för att skapa en mer rättvis värld för alla. Mukweges utnämning motiveras bl.a. av hans arbete med behandling av kvinnor utsatta för sexuellt våld: ”for his ability to repair horrific damage on women who have been raped, he is considered the world’s leading specialist in treating wartime sexual violence.”

Läs mer här: https://apolitical.co/lists/gender-equality-100/

Till toppen