Underlag inför årsmöte 20192019-05-16T10:15:14+00:00

Underlag inför årsmöte i Friends of the Panzi Hospital 20 maj 2019

Balans- och resultaträkning 2018

Förslag på nya stadgar

Verksamhetsberättelse 2018

Valberedningens förslag

Nyval på två år av ledamöterna:
Tobias Fischer
Marie Hernmarck

samt av revisorn på ett år:
Christer Fröjd på Thoréns revisionsbyrå

Därutöver föreslår valberedningen omval på två år av:
Sten Haage
Peter Norlindh
Håkan Kjellman

Styrelsen kommer då bestå av:
Peter Rothschild (ordförande, 2020)
Sofia Kax (2020)
Sten Haage (2021)
Peter Norlindh (2021)
Håkan Kjellman (2021)
Tobias Fischer (2021)
Marie Hernmarck (2021)

Det noteras att ledamoten Isabel Drewert har utträtt från styrelsen.

Titel

Till toppen