Underlag inför årsmöte i Friends of the Panzi Hospital 27 maj 2020

Verksamhetsberättelse 2019 samt balans- och resultaträkning 2019

 

Valberedningens förslag

 

Nyval på två år av ledamöterna:
Therese Rosberg
Margareta Hagman

Därutöver föreslår valberedningen omval på två år av:
Peter Rothschild

Styrelsen kommer då bestå av:
Peter Rothschild (ordförande, 2020)
Sten Haage (2021)
Håkan Kjellman (2021)
Tobias Fischer (2021)
Marie Hernmarck (2021)
Therese Rosberg (2022)
Margareta Hagman (2022)

Det noteras att ledamöterna Peter Nordlindh och Sofia Kax har utträtt från styrelsen.