Panzi och Covid-19

Dr Mukwege berättar i denna video om hur coronaviruset påverkar Panzi Hospital och Kongo, där man nu har identifierat de första fallen.

Resurserna för testning och prevention är begränsade i det redan hårt utsatta landet. Därför ber Dr Mukwege i videon nationens alla delar att sluta upp, ta de åtgärder som behövs och sprida goda vanor kring hygien. Dock så förbereder sig sjukhusets personal på att ta emot de som insjuknar.

Vi hoppas att Dr Mukweges höga anseende ska göra så att videon får gehör både bland beslutande organ och medborgare.

Videon påminner oss i Sverige om hur relativt väl rustade vi är för att möta en kris som denna. De som har det tuffast i världen behöver nu vår hjälp mer än någonsin.